Контакти

Адрес за кореспонденция:

1700 гр.София, ул. „Леа Иванова ” № 2, Вход В2

Тел.: 02/945 47 27;
Факс: 02/945 47 28;
E mail :

alara2000@abv.bg

schetovodstvo@alara2000.com

Лице за контакт:

Галина Аврамова – Оперативен Мениджър
Моб.тел.: 0898 75 17 86

Николай Димитров – Изпълнителен Директор
Моб.тел.: 0888 30 15 44