За нас

„Алара 2000 “ ООД е българо-немско-чешка компания специализирана в дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на територията на гр. София, за което е надлежно сертифицирана от РИОСВ-София и Министерство на Транспорта. Оперираме със специализирани сметосъбиращи автомобили с различен обем на надстройката, начина на повдигане и габарита. Разполагаме със складово-ремонтна база на територията на град София, където поддържаме наличности на контейнери за събиране на отпадъците. Дейността се управлява на база електронна система включваща GPS система за контрол на автомобилния парк и индивиуален четец на всеки един контейнер, отчитащ всяко обслужване.